Full Time Diploma Courses

Covid-19 Awareness

Covid-19 Awareness

 

 

No photo description available.

 

Image may contain: text that says "आयसोलेशन म्हणजे जेल नाही! इतरांना लागण होऊ नये म्हणून ती शासनाने आपल्यासाठी केलेली व्यवस्था आहे. जबाबदार मी...! माझ्यासाठी, माझ्या आणि देशासाठी! कुटुंबासाठी समाजासाठी सरस्वती इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी सरस्वती निस्टित्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी खारघर, नवी मुंबई Tel: 022 27743703, Email 0964 principle poly @gmail. Website: www.siot.org.in siot"